BRITA waterdispenser werknemers op kantoor

Alles over uw gedrag: afvalpreventie op de werkvloer

BRITA interviewde Petra Hutner van de universiteit van Augsburg over het voorkomen van afval.

In samenwerking met het ministerie van Milieu en consumentenbescherming in Beieren heeft de universiteit van Augsburg richtlijnen opgesteld voor het voorkomen van afval bij overheidsdiensten. Voor een groot deel kan dit concept ook worden toegepast op bedrijven. Petra Hutner is verantwoordelijk voor het project; ze weet hoe belangrijk het is om de manier waarop mensen over afval nadenken te veranderen.

Kunnen de richtlijnen voor overheidsdiensten ook worden toegepast op bedrijven?

Over het algemeen wel, ja. Per slot van rekening functioneren de meeste overheidsdiensten als een bedrijf, zonder het aspect van productie. Dus de richtlijnen zijn zowel op de publieke als de private sector van toepassing.

Afvalpreventie is op de lange termijn effectiever dan recycling.

Wat betekent afvalpreventie precies?

De definitie varieert nogal van land tot land. Volgens de Duitse wet gaat het om alle stappen voordat een product echt afval wordt. Dus als iets wordt weggegooid en later weer wordt hergebruikt (zoals een defecte koelkast die wordt gerepareerd en opnieuw wordt gebruikt); dat beschouwen we als een vorm van afvalvermijding. Het is van belang of iets echt afval is of wordt beschouwd als afval.

Hoeveel waarde hechten mensen aan afvalreductie en een duurzaam milieu?

Zeker in Duitsland denken mensen volgens mij meer na over het milieu en recycling dan over het voorkomen van afval. Er wordt bijvoorbeeld meer aandacht gegeven aan alternatieve brandstoffen dan aan het verminderen van afval. In landen waar het scheiden van afval en het ophalen en verwerken van afval naadloos in elkaar overgaan, denken inwoners niet verder na over afvalpreventie. Mensen gaan ervan uit dat ze gewoon alles kunnen recyclen.

BRITA afvalpreventie vrouw in kantoor met water

Met de juiste instelling kun je de hoeveelheid afval op zeer veel manieren verminderen. - Petra Hutner, universiteit van Augsburg

Stel doelen en begin met kleine stapjes

Hoe kunnen bedrijven hun afval verminderen?

Een productiebedrijf kan het gebruik van giftige stoffen en essentiële metalen beperken. Consumenten kunnen de levensduur van hun apparatuur verlengen en LED-lampen gebruiken in gebouwen. U kunt een product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt misschien repareren in plaats van het weg te gooien. Mensen kunnen ook printers delen.

Welke aanbevelingen hebt u voor bedrijven?

Stel ten eerste gemeenschappelijke doelen vast en betrek hierbij alle afdelingen. Een bedrijf kan pas effectief richtlijnen opstellen en meten of dit succes heeft als de doelstellingen helder zijn.

Welk advies kunt u geven aan bedrijven die de eerste stap willen zetten?

Een goede manier om te beginnen is besparen op papier en de printer instellen op dubbelzijdig afdrukken in zwart-wit. Een ander goed voorbeeld is de installatie van waterdispensers. Werknemers kunnen hier gewoon hun eigen waterglas of flesje vullen. Gebruikt u waterdispensers, dan hoeft u ook geen duur flessenwater meer in te kopen, en is er minder afval van productie, transport en afvoer van plastic flessen.

Petra Hutner, universiteit van Augsburg

BRITA afvalpreventie Petra Hutner

Petra Hutner heeft geografie en milieu-ethiek gestudeerd. Ze is aan de universiteit van Augsburg werkzaam bij een onderzoeksgroep voor hulpbronnenstrategie en productie- en toeleveringsketenbeheer.

De kosten van afvalpreventie en de voordelen voor bedrijven

Wat is er nodig om te beginnen?

De wil om het probleem van afval op te lossen en een algemeen begrip ervan. Het is belangrijk dat beslissers worden gesteund, zodat ze zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Duurzaamheid moet iets zijn voor de lange adem. We adviseren over trainingen voor werknemers, om op de lange termijn een gedragsverandering van mensen te bewerkstelligen.

Hoe belangrijk is de overstap van plastic flesjes naar waterdispensers?

Om het bewustzijn onder werknemers over afvalpreventie te verhogen, is het belangrijk om te beginnen met een zichtbare aanpassing, zoals het gebruik van waterdispensers. Zulke maatregelen zorgen ervoor dat mensen meer waarde hechten aan deze waardevolle hulpbron en ze bieden milieuvriendelijke alternatieven voor wegwerpflessen.

Is afvalpreventie duur?

De investering hangt altijd af van het concept en de realisatie. Het gebruik van LED-lampen brengt financiële kosten met zich mee, maar het veranderen van de standaardinstellingen van een printer is minder duur. Ook waterdispensers brengen hogere startkosten met zich mee, maar op de lange termijn leiden ze tot veel besparingen. Alleen al door het feit dat u geen plastic flessen meer hoeft te kopen. Over het algemeen blijkt dat de kosten voor duurzaamheid op de lange termijn zeer de moeite waard zijn.

Hoe profiteren bedrijven van het verminderen van afval?

Bedrijven die duurzaam gaan werken, inclusief het verminderen van afval, bouwen aan een goed imago. Verder kan het leiden tot een betere klantenservice. Met waterdispensers bieden bedrijven hun klanten en zakelijke partners bijvoorbeeld vers water met of zonder bubbels. En glazen flessen met het bedrijfslogo erop versterken de identiteit van het bedrijf.