Veelgestelde vragen over BRITA consumentenproducten

Algemene

ISCC is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor biobased materialen en één van de weinige beschikbare certificeringssystemen. ISCC is oorspronkelijk ontwikkeld om de biomassa die gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen en andere hernieuwbare input voor de chemische industrie te controleren en te certificeren. Het heeft zich uitgebreid tot de productie van biologisch plastic en de ISCC PLUS-certificering controleert de naleving van de eisen inzake duurzaamheid en traceerbaarheid. Wij streven naar een onafhankelijke verificatie die de grootst mogelijke openheid geeft met betrekking tot een onderwerp dat zo belangrijk is.

Om er zeker van te zijn dat onze producten inderdaad de beweerde hoeveelheid biologisch materiaal bevatten, maken wij gebruik van de zogenaamde “massabalansmethode”. Dit concept wordt bijvoorbeeld ook gebruikt op de markt voor groene elektriciteit of in de gecertificeerde toeleveringsketen van cacao. Massabalans is een verwerkingswijze waarbij, in ons geval, biobased materialen tijdens het productieproces met fossiele materialen worden gemengd en vervolgens aan het eindproduct worden toegewezen. Al onze leveranciers worden volgens de internationaal erkende ISCC PLUS massabalans-certificeringsnorm gecontroleerd en gecertificeerd en wij zorgen ervoor dat het biologische materiaal tijdens het hele productieproces in de gaten wordt gehouden. 

Nieuwe en innovatieve materialen, zoals ons biobased plastic, zijn niet altijd consequent beschikbaar in de hoeveelheid die wij nodig hebben voor onze wereldwijde productie. We besloten te beginnen met mengsels van biobased en conventioneel plastic, om er zeker van te zijn dat we altijd kunnen leveren wat we beloven.

Nee, biobased en composteerbaar of biologisch afbreekbaar is niet hetzelfde. Onze biobased kunststoffen hebben dezelfde technologische eigenschappen en kwaliteiten als fossiel materiaal. Dit betekent bovendien dat ze gerecycleerd kunnen worden in een normaal recyclingproces voor plastic. Het is daarom belangrijk dat ze overeenkomstig het lokale afvalbeheer worden weggegooid.

Biobased plastic is plastic dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit hernieuwbare, biologische bronnen, zoals gewassen en planten. Wij zijn echter van mening dat landbouwgrond gebruikt moet worden voor het verbouwen van menselijk of dierlijk voedsel, niet voor grondstoffen voor de plasticindustrie. Daarom zijn de innovatieve biobased materialen die wij gebruiken uitsluitend afkomstig van restproducten van andere processen, bijvoorbeeld van de voedsel- of papierproductie. Wij zijn van mening dat het gebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden, een werkelijk duurzame oplossing is.

De biobased materialen zijn even duurzaam als gewoon plastic en kunnen vaak alleen via wetenschappelijke analyse van fossiel plastic worden onderscheiden. Zij kunnen in producten of verpakkingen worden gebruikt ter vervanging van conventioneel plastic en spelen daarom een cruciale rol bij het reduceren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

Wij zijn van mening dat biobased materialen de koolstofuitstoot helpt terug te dringen en bijdraagt aan een circulaire economie, omdat ze gemaakt worden van hernieuwbare bronnen en net als gewoon plastic recycleerbaar is.

We raden u aan altijd de aanbevelingen van uw waterbedrijf op te volgen.

BRITA materialen die in contact komen met water bevatten geen polycarbonaat en zullen dus geen BPA afgeven. Bovendien zijn de materialen die in BRITA apparaten worden gebruikt gecertificeerd voor levensmiddelenkwaliteit. Hiervoor zijn migratietests uitgevoerd volgens EU-regelgeving. Er is geen overdracht van verboden/gevaarlijke substanties gemeten boven de waarden die zijn vastgesteld door de EU.

Waterfilterkannen

Het biobased plastic voor de trechter van de BRITA glazen waterfilterkan heeft als basis afval uit de bosbouw en houtpellets. De ruwe grondstof die we verwerken concurreert niet met de productie van voedsel en grondstoffen.

Voor de “Style eco” waterfilterkan maken we gebruik van biobased materiaal van residu uit verschillende bronnen, waaronder de Scandinavische bosbouw, bijvoorbeeld in de vorm van tallolie, dat een bijproduct is van de houtverwerking.

ISCC is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor biobased materialen en één van de weinige beschikbare certificeringssystemen. ISCC is oorspronkelijk ontwikkeld om de biomassa die gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen en andere hernieuwbare input voor de chemische industrie te controleren en te certificeren. Het heeft zich uitgebreid tot de productie van biologisch plastic en de ISCC PLUS-certificering controleert de naleving van de eisen inzake duurzaamheid en traceerbaarheid. Wij streven naar een onafhankelijke verificatie die de grootst mogelijke openheid geeft met betrekking tot een onderwerp dat zo belangrijk is.

Om er zeker van te zijn dat onze producten inderdaad de beweerde hoeveelheid biologisch materiaal bevatten, maken wij gebruik van de zogenaamde “massabalansmethode”. Dit concept wordt bijvoorbeeld ook gebruikt op de markt voor groene elektriciteit of in de gecertificeerde toeleveringsketen van cacao. Massabalans is een verwerkingswijze waarbij, in ons geval, biobased materialen tijdens het productieproces met fossiele materialen worden gemengd en vervolgens aan het eindproduct worden toegewezen. Al onze leveranciers worden volgens de internationaal erkende ISCC PLUS massabalans-certificeringsnorm gecontroleerd en gecertificeerd en wij zorgen ervoor dat het biologische materiaal tijdens het hele productieproces in de gaten wordt gehouden. 

Nieuwe en innovatieve materialen, zoals ons biobased plastic, zijn niet altijd consequent beschikbaar in de hoeveelheid die wij nodig hebben voor onze wereldwijde productie. We besloten te beginnen met mengsels van biobased en conventioneel plastic, om er zeker van te zijn dat we altijd kunnen leveren wat we beloven.

Nee, biobased en composteerbaar of biologisch afbreekbaar is niet hetzelfde. Onze biobased kunststoffen hebben dezelfde technologische eigenschappen en kwaliteiten als fossiel materiaal. Dit betekent bovendien dat ze gerecycleerd kunnen worden in een normaal recyclingproces voor plastic. Het is daarom belangrijk dat ze overeenkomstig het lokale afvalbeheer worden weggegooid.

Biobased plastic is plastic dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit hernieuwbare, biologische bronnen, zoals gewassen en planten. Wij zijn echter van mening dat landbouwgrond gebruikt moet worden voor het verbouwen van menselijk of dierlijk voedsel, niet voor grondstoffen voor de plasticindustrie. Daarom zijn de innovatieve biobased materialen die wij gebruiken uitsluitend afkomstig van restproducten van andere processen, bijvoorbeeld van de voedsel- of papierproductie. Wij zijn van mening dat het gebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden, een werkelijk duurzame oplossing is.

De biobased materialen zijn even duurzaam als gewoon plastic en kunnen vaak alleen via wetenschappelijke analyse van fossiel plastic worden onderscheiden. Zij kunnen in producten of verpakkingen worden gebruikt ter vervanging van conventioneel plastic en spelen daarom een cruciale rol bij het reduceren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

Wij zijn van mening dat biobased materialen de koolstofuitstoot helpt terug te dringen en bijdraagt aan een circulaire economie, omdat ze gemaakt worden van hernieuwbare bronnen en net als gewoon plastic recycleerbaar is.

De Cool-versie is zodanig ontworpen dat ze in de koelkastdeur past, terwijl het XL formaat u een grotere capaciteit biedt voor gefilterd water.

Nee, de vervangingsindicatoren voor de BRITA waterfilter zijn uitgerust met een interne batterij.

Beiden zijn elektronische patroonvervangingsindicatoren die u eraan herinneren dat u uw filterpatroon moet vervangen.

De BRITA Memo houdt de tijd bij vanaf het moment dat u het filterpatroon de laatste keer vervangen heeft. U drukt gewoon op de knop om het aftellen te starten. De Memo herinnert u er automatisch aan dat het tijd is om het filterpatroon te vervangen.

De BRITA Meter gebruikt drie factoren om de optimale tijd te bepalen voor vervanging van uw patroon: het volume van het gefilterde water, de hardheid van het water en de tijd die is verstreken sinds het patroon voor het laatst vervangen is.

Houd de START-knop op het deksel ingedrukt tot er vier balkjes op het display verschijnen die tweemaal knipperen. De BRITA Memo begint nu met aftellen. De knipperende stip in de rechter benedenhoek van het display geeft aan dat de BRITA Memo goed werkt. Het aantal balkjes op het display geeft de resterende levensduur van het filterpatroon in weken aan, waarbij er elke week een balkje verdwijnt.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Na het plaatsen van een nieuw MAXTRA+ filterpatroon houdt u de START-knop op de BRITA Meter ongeveer zes seconden ingedrukt. Als er vier balkjes op het display verschijnen en ‘OK’ licht op, heeft u de BRITA Meter geactiveerd en uw MAXTRA+ filterpatroon filtert het water correct.

Om de resterende levensduur van uw MAXTRA+ filterpatroon te bepalen, kijkt u gewoon naar het percentage dat in balkjes op het display wordt weergegeven. Knipperende waterdruppeltjes die van boven naar beneden over het display bewegen, geven een actief filtratieproces aan. Als het pictogram voor een leeg filterpatroon ‘NIEUW’ knippert, is het tijd om uw MAXTRA+ filterpatroon te vervangen.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Druk gewoon op de LED-knop boven op het deksel om de actuele filterstatus te zien. Telkens als u het waterfilter gebruikt, laat de BRITA Smart Light u met gekleurde knipperlichtjes de filterstatus zien.

Ja, de meeste van onze kannen zijn vaatwasmachinebestendig tot 50 °C. U kunt uw BRITA waterfilterkan met de hand wassen met een warm sopje en een spons. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

De volgende BRITA producten/componenten zijn niet vaatwasmachinebestendig. Maak ze schoon zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing:

 • BRITA Fun
 • BRITA Flow
 • Deksels van BRITA waterfilterkannen met BRITA MEMO, METER en Smart Light: verwijder de BRITA Memo METER en Smart Light uit het deksel voordat u het deksel in de vaatwasser plaatst.

METER en Smart Light: verwijder het deksel voordat u het deksel in de vaatwasser plaatst

Je kunt jouw BRITA glazen waterfilterkan met een warm sopje en een spons met de hand schoonmaken of in de vaatwasmachine tot 50°C. Voor optimale hygiëne raden we je aan de siliconen afdichtingsring van de trechter te verwijderen en na grondig drogen weer aan te brengen. De siliconen afdichtingsring kan ook in de vaatwasmachine gereinigd worden.

Controleer welke filters u thuis hebt. Voor BRITA staat kwaliteit op de eerste plaats en we kunnen alleen de optimale filtratie voor onze eindgebruikers garanderen als u onze originele BRITA MAXTRA+ filterpatronen gebruikt. Zorg ervoor dat u alleen MAXTRA+ filterpatronen gebruikt.   

Waterfilterflessen

Je BRITA waterfilterfles is ontworpen om alleen kraanwater te filteren. Omdat het filtert terwijl je drinkt, wordt alles wat je aan het water toevoegt, inclusief sappen of thee, gefilterd voordat je het drinkt. Dit zou de smaak van de drank aantasten en kan de filter en de hygiëne ervan beschadigen.

Nee. Het bevriezen van je BRITA waterfilterfles kan onderdelen van de fles of de BRITA MicroDisc waterfilter beschadigen.

Reinig je producten regelmatig met de hand met een mild afwasmiddel of in de vaatwasmachine (max. 55°C). Als je een vaatwasmachine gebruikt, demonteer dan het product.

Verwijder vóór het reinigen de BRITA MicroDisc waterfilter en bewaar het op een schoon oppervlak. Om hygiënische redenen raden we aan de BRITA MicroDisc waterfilter in een schone beker te plaatsen en er één keer per week kokend water overheen te gieten. Als de BRITA MicroDisc waterfilter naar de oppervlakte drijft, houd het dan met een lepel onder water. Verwijder de filter en plaats het terug zodra je het vijf minuten hebt laten inweken. Zorg ervoor dat je handen schoon zijn wanneer je het filtersysteem aanraakt.

Nee. Je BRITA waterfilterfles is alleen ontworpen voor gebruik met water dat volgens wettelijke voorschriften is getest en veilig kan worden gedronken, zoals behandeld kraanwater.

Waterfilterkaraf

Reinig je producten regelmatig met de hand met een mild afwasmiddel of in de vaatwasmachine (max. 55°C). Als je een vaatwasmachine gebruikt, demonteer dan het product.

Verwijder vóór het reinigen de BRITA MicroDisc waterfilter en bewaar het op een schoon oppervlak. Om hygiënische redenen raden we aan de BRITA MicroDisc waterfilter in een schone beker te plaatsen en er één keer per week kokend water overheen te gieten. Als de BRITA MicroDisc waterfilter naar de oppervlakte drijft, houd het dan met een lepel onder water. Verwijder de filter en plaats het terug zodra je het vijf minuten hebt laten inweken. Zorg ervoor dat je handen schoon zijn wanneer je het filtersysteem aanraakt.

Nee, de vervangingsindicatoren voor de BRITA waterfilter zijn uitgerust met een interne batterij.

Houd de START-knop op het deksel ingedrukt tot er vier balkjes op het display verschijnen die tweemaal knipperen. De BRITA Memo begint nu met aftellen. De knipperende stip in de rechter benedenhoek van het display geeft aan dat de BRITA Memo goed werkt. Het aantal balkjes op het display geeft de resterende levensduur van het filterpatroon in weken aan, waarbij er elke week een balkje verdwijnt.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Uw BRITA waterfilterkaraf is ontworpen om de smaak van kraanwater te verbeteren voor koude consumptie. U kunt ook het gefilterde water gebruiken om warme dranken te maken, maar het beschermt uw apparatuur niet tegen kalkaanslag.

Waterfilters voor op de kraan

Op de kranen en alle installatiecomponenten zit twee jaar garantie. Door uw BRITA-product te registreren, ontvangt u een gratis garantieverlenging van 12 maanden vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode (24 maanden vanaf de aankoop). Meer informatie vind je hier

 

De levensduur van uw filter hangt af van de filterpatroon die u gebruikt (bijv. A 1000, P 1000), de plaatselijke waterhardheid en uw individuele waterverbruik. De levensduurindicator van de filterpatroon meet uw individuele verbruik en geeft aan wanneer de patroon leeg is .

De filterkraan is ontworpen voor een eenvoudige installatie. Er zijn eenvoudige instructies en alle benodigde onderdelen zitten in de uitgebreide set. Als u nog vragen heeft over de installatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst.

BRITA waterfilterkranen vervangen uw bestaande keukenkraan. De kraan kan in hetzelfde standaard montagegat (35 mm) worden gemonteerd. Het filterpatroon wordt onder de spoelbak geplaatst en kan optioneel met de meegeleverde muurbeugel worden gemonteerd. horizontaal of verticaal.

De afmetingen van de filterpatronen P 1000/A 1000 (inclusief filterkop) zijn:

 • BRITA filter A 1000 (l/b/h): 109/93/238 mm
 • BRITA filter P 1000 (l/b/h): 119/108/268 mm

De filterkraan is een hogedrukkraan (2 - 8,6 bar) en kan niet worden aangesloten op een lagedrukketel. 

De installatie is eenvoudig en duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de individuele omstandigheden. De installatie is mogelijk voor iemand die vertrouwd is met zelfplaatsing. 

De geïntegreerde waterfilterkraan is een hogedrukkraan (2 - 8,6 bar). Een installatie met een lagedrukketel is niet mogelijk, omdat dit kan leiden tot schade door waterlekkage. 

De waterfilterkranen hebben twee hendels. De linker blauwe hendel levert alleen BRITA gefilterd water. De linkerhendel bevat een levensduurindicator voor de status van het filterpatroon. De rechter menghendel regelt normaal, ongefilterd koud en warm kraanwater. Deze waterfilterkraan heeft aparte waterstromen en -uitlaten voor BRITA gefilterd water en warm en koud kraanwater. Hij is aangesloten op een verwisselbare filterpatroon die zich onder de gootsteen bevindt. De 360 graden rotatie van de uitloop biedt maximale flexibiliteit voor elke gootsteen.

Het vervangen van de filter is eenvoudig en duurt meestal 5 minuten, zonder dat er gereedschap nodig is. Volg deze vijf stappen:

 1. Ontgrendel de cartridge met de twee blauwe hendels aan de zijkanten van de cartridgekop. U hoeft uw hoofdwatertoevoer niet af te sluiten dankzij een automatische afsluitklep in de patroonkop.
 2. Laat de druk ontsnappen met behulp van de spoelklep. Vergeet daarna niet om de klep weer te sluiten. Zorg ervoor dat er een vat voor water eronder is
 3. Trek de oude cartridge eruit en vervang deze door een nieuwe
 4. Vergrendel de cartridge met de twee blauwe hendels
 5. Spoel tot slot de patroon door tot het gefilterde water helder en zonder luchtbellen loopt (minimaal 1 liter). Als het water helder is, is je nieuwe filter perfect afgesteld en direct inzetbaar.

De meegeleverde uitgebreide kit bevat een teststrip voor de waterhardheid om te bepalen hoe hard uw water is. U kunt vervolgens de filterkopfiltratie-instelling aanpassen op basis van de teststripresultaten. 

De geïntegreerde waterfilterkraan vervangt je bestaande keukenkraan. De kraan past in het standaard keukenkraangat van 35 mm. De 3-way kraan levert BRITA gefilterd water met de linker handgreep en gewoon warm of koud kraanwater uit de rechtermengkraan. Een gat van Ø12mm is vereist. De losse filterkraan past echter ook in het standaard gat van zeepdispensers met Ø25mm diameter.

De geïntegreerde waterfilterkraan is ontworpen voor particuliere huishoudens, niet groter dan 8 personen 

Alle filterproducten van BRITA helpen het verbruik van plastic flessen voor eenmalig gebruik en transportintensieve herbruikbare glazen flessen aanzienlijk te verminderen. De waterfilterkranen zijn voornamelijk gemaakt van 18/10 roestvrij staal, een materiaal dat duurzaam en recyclebaar is. Alle BRITA filterpatronen kunnen worden gerecycled, ga naar onze recyclingpagina voor meer informatie.

Zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het vermijden van afval zijn erg belangrijk voor ons. Daarom kunnen filters worden gerecycled en vervolgens opnieuw worden gebruikt. Alle informatie over het proces vind je hier. 

ON TAP waterfilter

De ON TAP (Pro) waterfilter kan alleen bacteriën uitfilteren als het met het ON TAP V-MF waterfilterpatroon wordt gebruikt. Het patroon filtert 99,99% van alle bacteriën > 0,5 µm. 

We raden aan deze schoon te maken wanneer het waterfilter wordt vervangen. Volg hiervoor de omgekeerde volgorde voor het filtersysteem wanneer dit op de tapkraan werd geïnstalleerd.

 • Spoel de behuizing met ongefilterd drinkwater. Gebruik geen reinigingsmiddelen, verdunners of alcohol om het oppervlak te reinigen. Maak de buitenkant schoon met een spons die bevochtigd is met een mild schoonmaakmiddel.  Schurende schoonmaakmiddelen of chroompoets kunnen het oppervlak beschadigen.
 • Gebruik een schone tandenborstel om het ongefilterde mondstuk te reinigen en spoel alle verontreiniging weg met stromend water. Veeg vervolgens af met een schone doek.
 • Reinig de ON TAP (Pro) of onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.

Om het display te resetten druk je enkele seconden op de resetknop aan de linkerkant van het ON TAP Pro V-MF waterfilter.

Draai aan het kalenderwieltje op de ON TAP V waterfilter om de maand in te stellen (begin van gebruik + 4 maanden).

De filters kunnen kruislings worden gemonteerd en zijn compatibel met de volgende systemen:
ON TAP Pro V-MF, ON TAP V en ON TAP HF (eerdere versies met een digitaal display).

De filters zijn niet compatibel met ON TAP waterfilterversies van vóór 2019.

Bij de ON TAP (Pro) waterfilter worden 5 adapters meegeleverd die op de meeste standaard keukenkranen passen.
2 adapters voor kranen met binnenschroefdraad van 22 mm diameter
1 adapter voor kranen met buitenschroefdraad van 23 mm diameter
1 adapter voor kranen met buitenschroefdraad van 24 mm diameter
1 universele adapter voor uitloop-lengtes van minstens 15 mm en een diameter van 15 tot 25 mm

Ja. Het ON TAP (Pro) waterfilter is getest en gecertificeerd onder werkomstandigheden tussen 0,7 en 3,5 bar. 0,7 bar is de minimale waterdruk voor optimale prestaties van het product.

Nee. Het ON TAP (Pro) waterfilter heeft een speciaal ionenwisselaarvlies dat zware metalen zoals lood filtert. Kalkaanslag wordt daarentegen niet gefilterd.

Het is alleen mogelijk koud water tussen 5°C en 23°C te filteren. Anders kunnen het waterfilterpatroon en/of de verschillende onderdelen ervan beschadigd raken.

Beide ON TAP waterfilterpatronen hebben een capaciteit van 600 liter water. We raden aan de filters om de 4 maanden te vervangen.

De standaard meegeleverde batterij (CR 2032) is bedoeld voor het digitale display. Om de batterij te activeren moet vóór gebruik de sticker op het oppervlak verwijderd worden. We raden aan de batterijen om de 12 maanden te vervangen.

Neem contact met ons op

Neem contact op met onze klantenservice voor vragen over onze BRITA producten en reserveonderdelen of waterfiltratie.

Telefoonnummer: +44 344 742 4800

Mon - Fri 9:00 am - 1:00 pm
Calls are charged at a basic rate. Please refer to your service provider for charges.

Vragen over uw bestelling? Neem contact op met het serviceteam van onze webshop.

Telefoonnummer: 0800 279 4145

Mon – Fri 8 am – 6 pm
Free from a landline phone (costs may vary from a mobile phone).

 • Vragen? Stel uw vragen direct aan ons team.
 • Bel gratis vanaf een vaste lijn (voor een mobiel gesprek kunnen kosten worden gerekend).