VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 • De verplichte velden van het aanmeldingformulier moeten volledig en correct worden ingevuld.
 • De verzending van de prijs kan slechts een maal plaatsvinden. Bij verzendingsfouten bijvoorbeeld door een verkeerd of onvolledig adres of door fouten van het hiermee belaste bedrijf, waarop BRITA geen invloed kan uitoefenen, komt de aanspraak op de prijs te vervallen.
 • Medewerkers van de firma BRITA en hun familieleden zijn van de deelname uitgesloten.
 • Er kan slechts een persoon per huishouden (onder dezelfde naam, voornaam en hetzelfde adres) aan de prijsvraag deelnemen.
 • De winnaars worden uit alle deelnemers door een maandelijkse verloting getrokken.
 • Per trekking wordt 1 winnaar uitgeloot. De namen van de winnaars worden niet gepubliceerd.
 • De volgende prijs wordt aangeboden: een jaarlijkse levering van BRITA waterfilters:
  • Waterfilterkan: 12 filterpatronen van (MAXTRA)
  • Waterfilterfles Standard en Active: 12 MicroDisc-waterfilters of waterfilterfles met rietje: 56 Filter Disks
  • Waterfilterkaraf: 12 MicroDisc-waterfilters
  • Waterfilters voor de kraan: 1 waterfilter P 1000 of 2 waterfilters A 1000
  • On Tap: 4 filterpatronen
 • De prijs kan niet uitbetaald worden.
 • De winnaar wordt door BRITA binnen acht dagen na de verloting op de hoogte gebracht. De mededeling vindt per e-mail plaats aan het in het aanmeldingformulier aangegeven e-mail-adres; bij deze gelegenheid wordt de winnaar over de nadere details van de ingebruikname van zijn prijs ingelicht. Als er bij de registratie geen postadres werd aangegeven, moet dit of in een antwoord-mail aan BRITA worden meegedeeld of op de registratiepagina achteraf nog worden ingevuld.
 • Als de winnaar binnen een termijn van 14 dagen vanaf het tijdstip van de verzending van de mededeling per e-mail door BRITA niet te bereiken is, vervalt de aanspraak op de prijs zonder vervangen te worden.