VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 • De verplichte velden van het aanmeldingformulier moeten volledig en correct worden ingevuld.
 • De verzending van de prijs kan slechts een maal plaatsvinden. Bij verzendingsfouten bijvoorbeeld door een verkeerd of onvolledig adres of door fouten van het hiermee belaste bedrijf, waarop BRITA geen invloed kan uitoefenen, komt de aanspraak op de prijs te vervallen.
 • Medewerkers van de firma BRITA en hun familieleden zijn van de deelname uitgesloten.
 • Er kan slechts een persoon per huishouden (onder dezelfde naam, voornaam en hetzelfde adres) aan de prijsvraag deelnemen.
 • De winnaars worden uit alle deelnemers door een maandelijkse verloting getrokken.
 • Per trekking wordt 1 winnaar uitgeloot. De namen van de winnaars worden niet gepubliceerd.
 • De volgende prijs wordt ter beschikking gesteld: levering gedurende een jaar van BRITA filterpatronen/disks:
  • fill&enjoy-producten (kannen): 12 patronen (MAXTRA)
  • waterbar WD 3020, waterbar WD 3030, mypure-producten (kraan): 4 filters (A1000 of P1000) of 4 filters voor OnTap
  • fill&go Vital and Active (fles): 12 MicroDiscs of fill&go (56 Filter Disks)
  • fill&serve Mind (karaf): 12 MicroDiscs
 • De prijs kan niet uitbetaald worden.