Voorwaarden voor garantie

1 jaar extra BRITA-garantie

Uitbreiding van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten met 12 maanden vanaf de vervaldatum van de wettelijke aansprakelijkheidsperiode voor defecten (24 maanden vanaf de aankoopdatum), voor materiële defecten en functionele fouten die kunnen worden herleid tot fouten in de productie of constructie en die al bestonden ten tijde van de aankoop. In het geval van een gerechtvaardigde klacht zal de klantenservice van BRITA per geval een beslissing nemen of het item gratis zal worden gerepareerd, het defecte onderdeel zal worden vervangen, het hele product zal worden vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar exemplaar, of de originele aankoopsom van het hele of een deel van het product zal worden vergoed. Andere claims, met name schade die voortkomt uit niet-naleving van de reglementen, zijn uitgesloten voor zover er geen sprake is van opzet of ernstige nalatigheid. De garantieservice biedt geen uitbreiding van de garantieperiode en er gaat geen nieuwe garantieperiode in. De garantieperiode voor reserveonderdelen die zijn geplaatst in het kader van reparaties eindigt tegelijkertijd met de garantieperiode van het product als geheel. De garantie is alleen gewaarborgd voor zover aan alle voorwaarden voor de garantieservice is voldaan.

Voorwaarden voor de garantieservice:

Registratie van het product op de BRITA-website voorafgaand aan de registratie van de aanspraak op garantie en overlegging van de aankoopbon (waarop vermeld de aankoopdatum en het type), en overlegging van het defecte product bij de klantenservice van BRITA.
De garantieservice kan alleen worden uitgevoerd door BRITA of door BRITA geautoriseerde partners. BRITA verleent geen garantie voor schade die kan worden herleid tot oneigenlijk gebruik, onjuist gebruik, onjuiste installatie, normale slijtage of onjuiste zorg voor en onderhoud van het product.