Privacyverklaring voor BRITA BENELUX B.V.

In deze privacyverklaring wil BRITA Benelux B.V., Kanaaldijk Noord 109G, 5642 JA Eindhoven, Nederland ("we", "ons") u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

In een aantal gevallen heeft BRITA SE ervoor gekozen een meer gedetailleerde uitwerking van persoonsgegevens die ze verwerkt in een afzonderlijke privacyverklaring vast te leggen zoals in deze privacyverklaring van BRITA Benelux B.V. Deze privacyverklaring dient echter in samenhang te worden gelezen met de privacyverklaring van BRITA SE. Meer in het bijzonder wordt verwezen naar paragraaf 4.2 inzake de gebruikte cookies.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Persoonsgegevens: Alle gegevens over een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon die u aan ons communiceert en die door ons worden gegenereerd of verzameld.

Bestellingen: Wanneer u artikelen bij ons bestelt, worden de gegevens die door u en over u zijn verstrekt, verwerkt (zoals de informatie van uw bestelling, aflever- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethoden, afleverafspraken, bestelinformatie, en in het geval van professionele consumenten ook de bedrijfsnaam en het SAP-klantnummer).

Diensten: Wanneer u andere diensten of functies op onze website gebruikt, zoals bij het gebruik van formulieren, wedstrijden of wanneer u zich registreert om nieuwsbrieven te ontvangen, worden door u en over u ingevoerde inhoudsgegevens verwerkt, samen met de informatie die u verstrekt.

Gebruiksgegevens: We stellen gebruiksprofielen op over uw gebruik van onze website onder een pseudoniem, waarmee we bijhouden hoe onze website wordt gebruikt. Bovendien wordt uw klikgedrag bij het lezen van nieuwsbrieven geëvalueerd en opgeslagen in gebruikersprofielen;

Serverlogbestanden: Wanneer u onze websites gebruikt, worden gegevens (zoals de datum en tijd van uw bezoek, de bezochte pagina's en aangevraagde gegevensbestanden, het type en de versie van de webbrowser die u gebruikt, het type en het bestuurssysteem van het apparaat dat u gebruikt, evenals uw IP-adres) tijdelijk opgeslagen op onze server.

2. Voor welk doel, op welke rechtsgrond en hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens?

2.1 Uw bestellingen

We verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van uw bestelling en voor de levering van de bestelde artikelen.

De rechtsgrond voor de verwerking is het sluiten en uitvoeren van het koopcontract voor de bestelde artikelen, Art. 6, lid 1 (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ÁVG’).

Deze gegevens worden verwijderd als ze niet langer vereist zijn voor de uitvoering van het contract (inclusief klantenservice en garanties), tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze op te slaan, bijvoorbeeld vanwege bewaarplicht op grond van commerciële of belastingwetgeving.

2.2 Uw vragen

Wanneer u contact met ons opneemt met een vraag via een contactformulier, per e-mail of een servicetelefoon, verwerken we de informatie die u daarin hebt verstrekt om uw vraag te beantwoorden en, wanneer u het online contactformulier gebruikt, het IP-adres en de datum/tijd van de vraag, om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De rechtsgrond voor verwerking is ons legitieme belang volgens Art. 6, lid 1 (f) van de AVG om u de hierboven beschreven "Vragen"-dienst te bieden. Als de bedoeling van uw vraag is om een contract te starten of te verwerken (inclusief klantenservice en garanties), is de aanvullende rechtsgrond voor verwerking Art. 6, lid 1 (b) van de AVG. Daarnaast heeft u door uw verzoek om uw vraag in behandeling te nemen toestemming gegeven om de door u verstrekte gegevens te verwerken (art. 6 lid 1(a) AVG.

U kunt op grond van art. 21 AVG bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van Art. 6, lid 1 (f) van de AVG. Als we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen, kunnen we deze voortzetten. In dit geval kan dit met name nodig zijn om eerdere communicatie en vragen met u te kunnen bewijzen. Als er geen dergelijke dwingende legitieme gronden zijn, zullen we de communicatie met u beëindigen en alle reeds verzamelde gegevens verwijderen.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer onze communicatie met u eindigt, d.w.z. dat de relevante feiten zijn opgehelderd en er geen verdere legitieme belangen zijn voor het opslaan van de gegevens, of er zijn geen verdere wettelijke verplichtingen om ze op te slaan.

2.3 Deelname aan wedstrijden

Als u meedoet aan een van onze wedstrijden, gebruiken we uw gegevens om de wedstrijd uit te voeren, in het bijzonder ook om deelnemers te informeren over een overwinning en, indien van toepassing, een prijs te verzenden.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voor deze direct marketing.

2.4 Reclame en productontwikkeling (gebruiksgegevens, nieuwsbrief, enz.), recht van bezwaar

We willen uw persoonlijke gegevens en/of anonieme statistische informatie die daaruit wordt gecreëerd ook gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten met betrekking tot waterdispensers, waterfilters en accessoires ("BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten"), en om u aanbiedingen en speciale promoties (reclame) te sturen, of om ons aanbod en onze diensten te verbeteren (productverbeteringen, klantanalyses).

2.5 Direct marketing

U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. Hier worden de gegevens die bij de registratie zijn verzameld, verwerkt (de gegevens die als verplichte velden worden weergegeven, zijn absoluut essentieel om de nieuwsbrieven te ontvangen; gegevens die als vrijwillig zijn geïdentificeerd, worden alleen gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen en voor de selectie van de weergegeven informatie).

We nemen per e-mail of berichtenservice contact met u op met informatie, aanbiedingen en voordelige promoties voor BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten die zijn aangepast aan u persoonlijk en uw interesses of gebruik. Waar wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voor deze direct marketing.

We nemen alleen per telefoon contact met u op met informatie, aanbiedingen en voordelige promoties voor BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten die zijn aangepast aan u persoonlijk en uw interesses of gebruik met uw expliciete toestemming. We informeren onze professionele consumenten (BRITA professionals) ook telefonisch over onze BRITA producten en -diensten als we legitiem kunnen veronderstellen dat ze hiermee instemmen.

We nemen ook contact met u op via schriftelijke advertenties per post zonder toestemming waar noodzakelijk voor zover wettelijk toegestaan voor onze diensten.

U kunt ons ook een deel van uw informatie vrijwillig sturen in het kader van leadadvertenties (aanvraagformulieren, zoals op Facebook, Instagram of LinkedIn).

U kunt op elk moment geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen het aanmaken van gepseudonimiseerde gegevens, het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en productontwikkeling, en als gevolg hiervan in een specifieke vorm gecontacteerd worden, of, indien van toepassing, het intrekken van de gegeven toestemming. Gebruik de relevante functies die voor u beschikbaar zijn (bijv. de afmeldfunctie in uw persoonlijke klantaccount) of verstuur een schriftelijke mededeling (trefwoord: gegevensbescherming) of per e-mail naar de contactadressen vermeld onder sectie 6.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (Art. 6, lid 1 (a) van de AVG) en onze legitieme belangen (Art. 6, lid 1 (f) van de AVG).

We zullen deze gegevens verwijderen na uw bezwaar of de intrekking van gegeven toestemmingen of anderszins uiterlijk na het einde van het gebruik ervan, of we zullen deze alleen in samengevoegde, geanonimiseerde vorm opslaan. Waar nodig zullen we het feit van uw bezwaar opslaan om te voorkomen dat er opnieuw contact met u wordt opgenomen.

2.7 Voor de levering van deze website en de prestatie van de diensten

De verwerking van serverloggegevens is noodzakelijk voor het leveren van deze website en de prestatie van diensten om technische redenen en vervolgens om de systeembeveiliging te waarborgen.

De rechtsgrond voor verwerking is ons legitieme belang bij het leveren van deze website met onze diensten (Art. 6, lid 1 (f) van de AVG). Verwerking is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website om technische redenen en vervolgens om de systeembeveiliging te waarborgen; er is dus geen recht op bezwaar.

Deze gegevens worden na niet meer dan 30 dagen verwijderd.

De serverloggegevens worden vervolgens op anonieme basis geanalyseerd, waar noodzakelijk voor statistische doeleinden, en om de kwaliteit van onze internetaanwezigheid te verbeteren. De serverlogbestanden zijn op geen enkele wijze verbonden aan uw persoonsgegevens of met andere bronnen van persoonsgegevens.

3. Delen van gegevens

3.1 Het delen van gegevens met gegevensverwerkingsbedrijven

We maken soms gebruik van dienstverleners, onder voorbehoud van naleving van de wettelijke vereisten, door middel van verwerking in opdracht, d.w.z. op basis van een contract namens ons, volgens onze instructies en onder onze controle.

In het bijzonder zijn gegevensverwerkende bedrijven

 • technische dienstverleners die we gebruiken om deze website te leveren, bijv. dienstverleners voor software-onderhoud, datacenteractiviteiten en hosting;
 • technische dienstverleners die we gebruiken om functionaliteiten te bieden, bijv. technisch essentiële cookies;
 • dienstverleners die de orderverwerking voor ons uitvoeren;
 • dienstverleners voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. callcenters voor telefonisch contact, printers en brievenbussen voor verzending per post (waaronder ook de verzending van analytische teststrips voor waterhardheid), dienstverleners voor het versturen van e-mails.

In dergelijke gevallen blijven we verantwoordelijk voor de gegevensverwerking; het delen en verwerken van persoonsgegevens naar en van onze gegevensverwerkingsbedrijven is gebaseerd op de relevante rechtsgrondslag die ons toestaat om gegevens te verwerken. Een afzonderlijke rechtsgrondslag is niet vereist.

3.2 Gegevensoverdracht aan derden

Soms delen we uw gegevens ook met derden, d.w.z. partners waarmee we samenwerken buiten de verwerkingen in opdracht. Dit soort partners voeren hun diensten uit met eigen verantwoordelijkheid; de verwerking van uw gegevens door partners wordt uitsluitend beheerst door hun privacybeleid. Deze partners, zoals service-en onderhoudsbedrijven gebruiken klantgegevens binnen subcontractuele diensten verbonden aan BRITA Professional Dispenser-producten en -installaties.

3.2.1 Aanbieders van betalingsdiensten

Om uw bestellingen te verwerken, delen we betalingsinformatie met aanbieders van betalingsdiensten die de betalingsprocessen uitvoeren die aan de bestellingen zijn gekoppeld. De wettelijke basis voor het delen van de gegevens is de uitvoering van het contract met u, Art. 6, lid 1 (b) van de AVG.

3.2.2 Andere dienstverleners binnen de BRITA Group

Sommige accounts worden voor boekhoudkundige doeleinden beheerd door bedrijven die zijn aangesloten bij BRITA Benelux BV. De rechtsgrond voor het delen van gegevens is ons legitieme belang bij het delen van klantgegevens binnen een bedrijfsgroep voor administratieve doeleinden, Art. 6, lid 1 (f) van de AVG.

3.2.3 Lokale verkoopbedrijven

Wanneer u ons een vraag stuurt, kunnen we uw contactgegevens overdragen aan een bedrijf van de BRITA Group in uw land of aan een distributeur die is aangewezen om onze producten voor ons te verkopen als zij u beter kunnen helpen met uw zorgen op basis van de feitelijke omstandigheden (bijv. talenkennis, specialisatie in een specifiek product). De rechtsgrond voor de gegevensoverdracht is ons legitieme belang om ons verkoopproces zo efficiënt mogelijk te maken in het voordeel van de klant, Art. 6 (1) f) AVG.

3.2.4 Logistieke bedrijven

We delen uw adres met logistieke dienstverleners voor verzendingsdoeleinden. De rechtsgrond voor verwerking is het sluiten en uitvoeren van het koopcontract voor de bestelde artikelen, Art. 6, lid 1 (b) van de AVG.

4. Beveiliging

Wij en onze serviceproviders nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze gegevensverwerkingssystemen en beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd om te voldoen aan de meest recente technische ontwikkelingen.

Wanneer uw persoonsgegevens naar ons worden verzonden, vindt versleuteling plaats via een Secure Socket Layer (SSL). Persoonsgegevens die tussen u en ons of een ander bedrijf van de BRITA Group worden uitgewisseld, worden verzonden via gecodeerde verbindingen die voldoen aan de huidige stand van de technologie.

Natuurlijk zijn onze werknemers en de serviceproviders die we inschakelen toegewijd aan vertrouwelijkheid.

5. Uw recht op informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering

In principe heeft elke natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens we verwerken de volgende rechten met betrekking tot ons (d.w.z. afhankelijk van de relevante voorwaarden):

 • Als u enige vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRITA Benelux B.V., verstrekken we u te allen tijde kosteloos informatie over uw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen (Art. 15 van de AVG).
 • U hebt recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op het invullen van onvolledige gegevens (Art. 16 van de AVG).
 • U hebt recht op het blokkeren/beperken van de verwerking of op het verwijderen van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of die worden opgeslagen op basis van wettelijke verplichtingen (Art. 17, 18 van de AVG).
 • U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, wanneer u de gegevens aan ons hebt verstrekt op basis van een toestemming of een contract tussen u en ons (Art. 20 AVG).
 • U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (zie ook sectie 2.5, Art. 21, lid 2 en 3 van de AVG).
 • U hebt het recht om bezwaar te maken vanwege verwerking op basis van een legitiem belang; in dit geval kunnen we onze dwingende legitieme gronden aantonen (Art. 21, lid 1 van de AVG). We hebben hierboven verwezen naar wanneer dit recht bestaat (zie sectie 2).
 • Indien u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u dit op elk moment met toekomstige werking intrekken, d.w.z. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onveranderd tot het moment van terugtrekking. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, kunt u mogelijk niet langer gebruikmaken van onze diensten.

Neem contact op met het adres vermeld in sectie 6 met uw zorgen. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven aan onbevoegde personen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Als u ons wilt bereiken over ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing (zoals beschreven in sectie 2.5 hierboven), neem dan contact met ons op via het onderstaande adres:

BRITA Benelux B.V.
Contactpersoon voor Privacy
Kanaaldijk Noord 109G
5642 JA Eindhoven, Nederland
info.dispenser.nl@brita.net

7. Wijzigingen

Het is noodzakelijk om de inhoud van dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons daarom het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. Ook zullen we de aangepaste versie van het Privacybeleid hier publiceren. Wanneer u ons opnieuw bezoekt, kunt u nogmaals ons Privacybeleid doornemen.

Versie gedateerd januari 2022